Home FinancieelAdministratie 4 fiscale tips bij zakelijk onroerend goed

4 fiscale tips bij zakelijk onroerend goed

by SanderW013
4 fiscale tips bij zakelijk onroerend goed

Als ondernemer zal je net zoals alle andere Nederlanders belastingen moeten betalen. En ook aan onroerende goederen kleven er een aantal fiscale consequenties. Het feit dat het om een bedrijfspand gaat, hoeft daar niks aan te veranderen. Toch zijn er een aantal fiscale tips waar je maar beter rekening mee kunt houden.

# 1. Begroot de keuze tussen het ondernemers- of privévermogen

Wanneer de bedrijfsruimte jouw bezit is, moet je automatisch een keuze maken tussen het privé- en/of het ondernemingsvermogen. Wanneer de bedrijfsruimte echter enkel voor de onderneming wordt gebruikt, moet het verplicht onder het ondernemingsvermogen worden gerekend. Ga je daarentegen een bedrijfshal bouwen met een aanpalende woning, dan mag je dus wel een en ander als privé bestempelen.

Het onderscheid is vooral belangrijk voor de aftrekbare kosten. Bij alleen zakelijk gebruik moet de waarde van het volledige bedrijfspand immers op de balans terug te vinden zijn en moet het worden afgeschreven (incl. de aankoopkosten, zoals de makelaars- en notariskosten). Alle kosten zoals inrichtings- of energiekosten kunnen dan ook fiscaal in mindering worden gebracht. Het nadeel is echter dat je belastingen moet betalen over de eventuele waardestijging van het pand. Sla er dus eerst even een aantal prognoses op na en dokter uit hoe de woningmarkt in jouw regio evolueert, voordat je jouw definitieve keuze maakt.

# 2. Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wil je een bedrijfspand bouwen of kopen? Dan heb je misschien wel recht op de zogenaamde investeringsaftrek. De investeringsaftrek staat jou toe om een deel van de belastbare winst af te trekken. Er zijn wel een aantal aandachtspunten. Zo kan je de investeringsaftrek enkel toepassen op het ondernemingsvermogen. De opsplitsing tussen het ondernemers- en het privévermogen heeft dus ook hier fiscale gevolgen. Hiernaast kan je de investeringsaftrek niet toepassen op de grond waarop je het bedrijfspand bouwt, maar enkel op het gebouwde pand.

# 3. Ook de energie-investeringsaftrek kan interessant zijn

Niet alleen de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan een mooie fiscale stimulans inhouden. Er zijn immers nog andere investeringsaftrekken waarop je kan rekenen. Denk bijvoorbeeld aan de energie-investeringsaftrek. Onder andere investeringen in besparingssystemen voor verlichting, HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen of investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing komen in aanmerking voor zo’n energie-investeringsaftrek. Ga wel steeds na of de milieu-investeringsaftrek geen interessantere optie is. Voor dezelfde bedrijfsmiddelen kan je immers niet gelijktijdig beroep doen op de energie- en de milieu-investeringsaftrek. En vergelijken kan soms lonen.

 # 4. Let op voor de herzienings-btw

In principe hoef je op de aankoop van een bedrijfspand geen btw te betalen. Maar bij de levering van een nieuwbouw is de btw-heffing echter wel verplicht. Daarover hoef je je eigenlijk niet druk te maken, want de btw kan je terug vragen. Daarom is het voor kopers die het bedrijfspand voor meer dan 90% zakelijk gebruiken vaak een interessante optie.

Toch moet je wel opletten voor de zogenaamde herzienings-btw: wanneer je het pand zonder btw-heffing verkoopt en dit binnen een termijn van negen jaar na afloop van het jaar waarin je het pand hebt gekocht, moet je een deel van de afgetrokken voorbelasting terugbetalen. Houd daar rekening mee, zeker indien je niet van plan bent om het pand al te lang te gebruiken.

related posts