Home Featured 4 manieren om de winstmarge in een productiebedrijf te verhogen

4 manieren om de winstmarge in een productiebedrijf te verhogen

by SanderW013
4 manieren om de winstmarge in een productiebedrijf te verhogen

Wanneer je de winstmarge van een bedrijf wilt vergroten, kan je twee dingen doen. Je kan de prijs van het product verhogen, of je kan de kosten doen dalen. Natuurlijk is dat wel makkelijker gezegd dan gedaan, zeker wanneer de marges al heel klein zijn. Toch is het zeker mogelijk, zoals onderstaande vier manieren dat bewijzen.

# 1. Analyseer voortdurend de productieprocessen

Als productiebedrijf zijn er maar een aantal manieren om de winstmarge te verhogen. Meer verkopen doe je echter niet zomaar en ook in de salarissen kan je niet zomaar snoeien. Daarom is het belangrijk om na te gaan hoe je het productieproces voortdurend kan bijsturen om nog prijsefficiënter te produceren. Kan je bepaalde taken automatiseren? Zou de assemblage niet sneller kunnen verlopen door andere gereedschappen te gebruiken? Kunnen we het aantal storingen niet beperken? Het zijn slechts enkele vragen die je je voortdurend moet stellen.

Op basis van je analyses en voorspellingen kan je vervolgens het productieproces bijsturen. Omdat daar vaak hoge kosten aan verbonden zijn, is het aangeraden om wijzigingen aan het productieproces vooraf te simuleren. Hiervoor is er speciale software verkrijgbaar, waarbij Process Simulate (Technomatix®) de vermaardste is.

# 2. Optimaliseer de toevoer van onderdelen

Enerzijds kunnen laattijdige leveringen nefaste gevolgen hebben voor het productieproces. Anderzijds resulteert het aanhouden van een te grote voorraad in nodeloze kosten. Net daarom is het belangrijk dat je de leveringen kan stroomlijnen met het productieproces. Binnen de logistiek werd er zelfs een term voor bedacht: JIT-productie (just in time). Een logistiek manager zal gepaste afspraken maken met leveranciers en voortdurend analyseren welke leveranciers tijdig leveren. Eventueel wordt overgestapt naar een andere leverancier, zelfs wanneer de stukken er iets duurder zijn. Natuurlijk zal je nog steeds voorraden moeten aanhouden, maar ook daar valt er vaak wel het een en ander te optimaliseren. Hiervoor bestaat er eveneens simulatiesoftware, zoals Plant Simulation – Warehousing & Logistics Library van cards PLM.

# 3. Stuur de prijsstrategie bij

Wanneer de winstmarge tegenvalt, rommelt het vaak ook bij de prijsstelling. Lukraak de prijzen verhogen is echter zelden een goed idee. Het verhogen van de prijzen moet steeds op een slimme manier gebeuren, bijvoorbeeld op basis van een voorafgaande waardebepaling en een onderzoek bij klanten. Een dynamische prijszetting doet het ook heel goed, waarbij je bijvoorbeeld hogere prijzen hanteert voor klanten die minder producten afnemen of net de prijzen aanpast tijdens de feestdagen. In elk geval moet je voortdurend de markt in de gaten houden, analyseren en bijsturen. Een hogere prijs is per slot van rekening waardeloos wanneer de vraag vervolgens genadeloos daalt.

# 4. Meer produceren, meer verkopen

Door meer te produceren, zal je een hogere omzet realiseren. Toch kan het ook de winstmarge verhogen, omdat je van schaalvoordelen geniet. Wanneer je grotere hoeveelheden afneemt bij je leverancier, kan je vaak betere prijsafspraken afdwingen. Bovendien is het mogelijk om de operationele kosten over een grotere productie te verspreiden. Uiteraard moet je ook rekening houden met een aantal beperkingen, zoals de maximale productiecapaciteit die je kan ontplooien, de marktvraag en de concurrentie. Dit kan je echter vooraf analyseren en naar de maximale productie evolueren, om zo niet alleen de omzet maar ook de winstmarge te verhogen.

related posts