Home Featured Arbeidsrecht in voortdurende beweging

Arbeidsrecht in voortdurende beweging

by SanderW013
Arbeidsrecht in voortdurende beweging

Iemand veel personeel toewensen is, zoals bekend mag worden geacht, niet vriendelijk bedoeld. Hoewel je zonder medewerkers geen bedrijf van enige omvang kan runnen, zal een arbeidscontract af en tot minder prettige zaken leiden.

Zeer regelmatig zijn er procedures waar de grenzen van het arbeidsrecht weer worden aangescherpt. Mag een werkgever een zwangere werkneemster ontslaan? Wellicht denk je als werkgever dat dit niet mogelijk is. Het is ook beslist niet aan te raden stappen te ondernemen zonder arbeidsrecht advies in te winnen bij een gespecialiseerde jurist. Maar het is blijkens een uitspraak van een rechter in het afgelopen jaar ook niet onmogelijk. De feiten moeten dan duidelijk maken waarom en op welke wijze de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden.

Wat is arbeidsrecht precies?

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van het recht dat vaak wordt gecombineerd met sociaal recht. Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer als die enige vorm van arbeidsovereenkomst hebben getekend. Over het algemeen wordt een dominante positie van de werkgever verondersteld. Het arbeidsrecht is dan ook vooral bedoeld om de zwakkere partijen, de werknemer, te beschermen. Er zijn een aantal wettelijke regels voor zaken als minimumloon, vakantiegeld en -dagen, maximale arbeidsduur etc.

In de Collectieve Arbeid Overeenkomsten die tussen werkgevers en werknemers worden gesloten, zijn nog meer details geregeld. Als het om problemen gaat met arbeidsrecht is dat meestal met betrekking tot ontslagprocedures, hoewel de wetgever ook hier zaken heeft geregeld. Door de complexiteit van de regelgeving laten zowel werkgever als werknemer zich in het algemeen vertegenwoordigen door een gespecialiseerde jurist.

Wat is letselschade?

Bij de term letselschade denken de meeste lezers meteen aan een auto-ongeluk waarbij de betrokkene door schuld van een derde medische klachten krijgt. Ook in het Nederlandse recht is deze term veel breder. Letselschade kan ook veroorzaakt worden door onder andere een bedrijfsongeval. Letselschade gaat niet alleen over fysieke problemen, maar ook psychische problemen.

Waar het in eerste instantie om draait is dat bewezen moet worden dat er een duidelijke relatie is tussen het letsel van het slachtoffer en het ongeval of andere feit dat zich heeft voorgedaan. Dit is beslist niet altijd een eenvoudige zaak. Bij een ernstig verkeersongeluk is de politie verantwoordelijk om vast te stellen wie dader en slachtoffer is. Een bedrijfsongeval kan in eerste instantie zonder gevolgen lijken te zijn. Wellicht is het geval ook niet professioneel vastgelegd. Een letselschadeadvocaat Utrecht of elders kan het slachtoffer dan bijstaan.

Psychische letselschade

Waar de materiële schade van een ongeval redelijk goed uit te drukken valt in geld, is dat voor psychische letselschade minder eenvoudig. Psychische letselschade kan bijvoorbeeld optreden bij het niet meer kunnen meedoen aan sportieve activiteiten. Maar een concentratieprobleem kan ook andere zaken in een leefstijl beperken. Een schadevergoeding is in dat soort gevallen dan ook moeilijk in geld te bepalen. Het zal in het algemeen immers niet mogelijk zijn om de situatie van voor het ongeluk te herstellen. Voor psychische letselschade zijn inmiddels ook in ons land meerdere uitspraken In het voordeel van het slachtoffer gedaan. Ook dit zijn zeer specialistische procedures.

related posts