Home Juridisch Hoe ga ik om met een zieke werknemer?

Hoe ga ik om met een zieke werknemer?

by Redactie
Hoe ga ik om met een zieke werknemer

Als je als bedrijf medewerkers in dienst hebt dan kan het natuurlijk gebeuren dat zij ziek worden en als gevolg daarvan niet kunnen komen werken. Het kan lastig zijn om hier als werkgever mee om te gaan. Loopt de één gewoon door als hij verkouden is, een ander blijft al thuis als hij een paar keer moet niezen. Hoe dan ook is het als leidinggevende belangrijk dat je niet te snel op de stoel van een arts gaat zitten. Als een medewerker zich ziek meldt zal je deze mededeling dan ook in eerste instantie altijd moeten accepteren en er vanuit moeten gaan dat de melding terecht is.

Deze medewerker is wel erg vaak ziek

De ene persoon heeft een sterkere gezondheid dan de andere. Maar toch kan het zijn dat die ene medewerker zich wel heel vaak ziek meldt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste kan het natuurlijk zo zijn dat iemand echt ziek is. Met een zware migraineaanval kan je echt niet werken. Maar er kan ook een andere reden zijn voor veelvuldig  ziekteverzuim. Een medewerker kan een verkeerde mentaliteit hebben of er kunnen onderliggende oorzaken zijn voor het veelvuldig ziek melden.

In gesprek met een zieke werknemer

Als er aanleiding is om te twijfelen aan een ziekmelding is het zaak om zo snel mogelijk verzuimbegeleiding in te schakelen. Het is verstandig om dit uit te besteden en niet zelf te doen. Er zijn bedrijven die deze werkzaamheden voor je kunnen uitvoeren. Er wordt contact opgenomen met de werknemer en indien mogelijk een afspraak gemaakt voor een gesprek. Houd er rekening mee dat een bedrijfsarts beroepsgeheim heeft. Hij mag jou niet vertellen wat de medewerker mankeert als deze daar gen toestemming voor geeft. Ook mag hij geen uitspraken doen over gevoerde gesprekken voor zover dit persoonlijke zaken betreft. De bedrijfsarts mag je alleen informeren over de ziekte in relatie tot het werk en eventueel het moment van werkhervatting. Veel werkgevers zetten bedrijfsartsen onder druk om te vertellen wat iemand precies mankeert. Soms zwichten zij daarvoor, maar bedenk dat je over de schreef gaat als je dit soort vragen stelt aan een verzuimarts.

Het re-integratieplan

Een medewerker die vanwege ziekte langdurig uit de running is geweest kun je in de meeste gevallen niet zomaar terug laten keren op het werk. Vaak gaat dit geleidelijk. De medewerker komt eerst eens een keer langs om een kop koffie te drinken en een praatje te maken met collega’s. Vervolgens wordt er een plan opgesteld voor geleidelijke werkhervatting. Vaak gaat dit in fases. Een medewerker komt eerst een paar uurtjes per week of per dag weer werken en dit wordt dan geleidelijk opgebouwd totdat de medewerker weer zijn oorspronkelijke aantal uren werkt.

Aangepast werk aanbieden

Soms kan het nodig zijn om een medewerker tijdelijk of permanent aangepast werk aan te bieden. Dit kan te maken hebben met beperkingen als gevolg van ziekte of handicap of omdat het werk dat deze medewerker voorheen deed voor hem te zwaar is geworden. Zorg ervoor dat dit altijd in goed overleg gebeurt en bereid een medewerker hier goed op voor. Het kan erg ingrijpend zijn om te moeten accepteren dat je het werk dat je jaren met plezier en toewijding hebt gedaan niet meer kan of mag doen. Als een medewerker goed begeleid wordt en als de overgang naar ander werk zo geleidelijk mogelijk gaat is de kans op een succesvolle re-integratie het grootst.

related posts