Home Juridisch Hoe los ik een zakelijk conflict op?

Hoe los ik een zakelijk conflict op?

by Redactie
Hoe los ik een zakelijk conflict op

Als je ondernemer bent dan kan er een zakelijk conflict ontstaan. Met een leverancier van producten of grondstoffen of met een onderaannemer. Maar ook met een zakelijke klant aan wie je producten of diensten hebt geleverd en die zijn rekening niet betaalt. Het is dan de vraag hoe je dit conflict op een zo passend mogelijke manier oplost. Hierbij is het van belang om de “schade” zoveel mogelijk te beperken. Natuurlijk wil je dat het conflict in jouw voordeel wordt opgelost, maar niet tegen elke prijs.

Een minnelijke oplossing

Een minnelijke oplossing is natuurlijk altijd het beste. Probeer met de andere partij in gesprek te blijven en probeer samen naar een passende oplossing te zoeken. Is er een betalingsprobleem, probeer dan een regeling te treffen waarbij de schuld eventueel in delen wordt betaald. Dit is altijd beter dan een agressief incassobureau op de andere partij af te sturen of beslag te laten leggen door een deurwaarder. Natuurlijk moet je de ze middelen inzetten als het niet anders kan. Maar een financiële kwestie in der minne schikken blijft altijd de beste oplossing.

Juridische hulp inschakelen

Wanneer een conflict niet onderling kan worden opgelost dan ontkom je er niet aan om juridische stappen te nemen. In de meeste gevallen heb je daar een advocaat bij nodig. Zoek er eentje die gespecialiseerd is in de zaak die je wilt voorleggen. Dit scheelt een hoop uitleggen en ergernis als de advocaat niet de stappen neemt die jij voor ogen hebt. Bedenk dat als je naar de rechter stapt, de kans ook aanwezig is dat je deels of geheel in het ongelijk wordt gesteld. Als dat het geval is, draai je op voor de kosten. Wees dus zeker van je zaak als je besluit om een kwestie aan de rechter voor te leggen.

Voorkom imagoschade

Heb je een conflict met een zakelijke partner, houd dit dan binnenskamers. Door de vuile was buiten e hangen, loop je het risico dat je niet alleen de ander schade toebrengt, maar ook jezelf. Lang niet iedereen zal het waarderen als je een bedrijf openlijk aan de schandpaal nagelt. Probeer een conflict altijd binnenskamers te houden, ook als de rechter er aan te pas komt hoef je nog niet naar de pers te stappen of de zaak tijdens netwerkborrels aan de orde te stellen.

related posts