Home OndernemenDuurzaamheid Ondernemen, subsidie en besparen

Ondernemen, subsidie en besparen

by SanderW013
Ondernemen, subsidie en besparen

Ben je een beginnend ondernemer en ben je op zoek naar manieren om kosten te besparen of subsidies te verkrijgen? Dan zijn er vele vlakken waarop je dit kunt realiseren. Van energiebesparende voorzieningen tot en met subsidie voor energie op installaties; zolang de voorzieningen die je wilt treffen door de overheid, al dan niet gedeeltelijk, gesubsidieerd worden, zul je bijdragen aan een beter klimaat dankzij duurzaam en ecologisch ondernemerschap. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van subsidies en energiebesparende maatregelen die je door kunt voeren wanneer jouw bedrijf of onderneming nog in de kinderschoenen staat. Je kunt van deze werkwijze op verschillende terreinen veel profijt hebben.

Vraag subsidie aan voor pompen, kachels of boilers

Als je een nieuwe onderneming begint dan is het zeker aantrekkelijk om gas, elektriciteits- en waterkosten laag te houden. Om dit te bewerkstelligen kun je allerlei voorzieningen treffen waarbij de overheid jou zelfs met een subsidie tegemoet kan komen. Van bepaalde waterpompen, stookkachels of specifieke boilers; voor verschillende installaties kun je subsidie aanvragen omdat dit het milieu en klimaat ten goede komt. De regelgeving door de overheid is op dit gebied leidend. Voorkom hoge stookkosten en energierekeningen dankzij state-of-the-art innovaties die speciaal ontworpen zijn om de schadelijkheid voor het milieu en klimaat te beperken.

Neem terugwinningssystemen of koelinstallaties

Naast de stookkosten in jouw bedrijfspand kun je ook denken aan gesubsidieerde terugwinningssystemen (van bepaalde energie of stoffen) of koelinstallaties. Als je een onderneming start in de agrarische sector dan kan het aanlokkelijk zijn om systemen te laten komen voor de verwerking en winning van bepaalde biomassa. Zo kunnen gistings- of fermentatieprocessen duurzaam en energiezuinig gemaakt worden dankzij de juiste installaties. Bovendien is moderne apparatuur en installatietechniek juist gericht op klimaatregelgeving dus je doet er niet alleen op het gebied van de energiebesparing jouw voordeel mee maar de maatregel die je treft, dient ook het algemeen belang.

Ook energie-schermen worden gesubsidieerd

Iedereen kent ze inmiddels: zonnepanelen op daken van gewone woningen. Maar ook voor bedrijven zijn dergelijke panelen of energieschermen interessant niet alleen omdat ze door de overheid gesubsidieerd worden mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dergelijke schermen en panelen vangen zonne-energie op en verwerken deze energie in voor de mens bruikbare energie. Dankzij de zich ontwikkelende wetenschap is de technologie en installatietechniek steeds beter uitgerust met toepassingen die energiezuinig, duurzaam en ecologisch onderbouwd zijn. Wordt derhalve liever een ‘groene’ dan een ouderwetse ondernemer met de aanvraag van bepaalde subsidies via de overheid.

Laat LED-armatuur aanbrengen in jouw bedrijfspand

Ook op het gebied van de verlichting kan de overheid jou tegemoet komen. Bepaalde lampensystemen en lichtbronnen zijn namelijk energiezuiniger dan andere. Een voorbeeld hiervan is LED-verlichting. LED-verlichting is dikwijls energiezuiniger dan TL-buizen of een veelvoud aan gloeilampen. LED-verlichting komt in vele soorten en maten en er zijn vele bedrijven die zich de laatste jaren gespecialiseerd hebben op het gebied van LED. Zo kan bepaalde LED-verlichting afgemeten worden of voorzien in verschillende kleuren en standen (dim)licht. Bovendien wordt LED-verlichting, mits ze aan de voorwaarden voldoet, in bepaalde mate gesubsidieerd door de overheid.

Voor grote bedrijven kan windenergie of geothermie interessant zijn

De laatste decennia zijn er veel meer windmolenparken bij gekomen over de gehele aardbodem verspreid. Windenergie winnen is een lucratieve bezigheid anno nu. Investeringen hierin door grote bedrijven kunnen gesubsidieerd worden door de overheid mits de plannen binnen de perken van de regelgeving blijven. Een andere manier om aardwarmte op te wekken is technologie achter geothermie. Dit houdt in dat je bepaalde installaties koopt die de voordelen van aardwarmte benutten. Voor kleine ondernemingen of ZZP’ers zijn windenergie en geothermie natuurlijk weinig interessant maar voor grote concerns of bedrijven zijn ze wel interessant.

Bron: https://www.unitedconsumers.com/energie/

related posts