Home Featured Projectmanagement: twee risicoprofielen toegelicht

Projectmanagement: twee risicoprofielen toegelicht

by SanderW013
Projectmanagement twee risicoprofielen toegelicht

Risicomanagement vormt een essentieel onderdeel van hedendaags projectmanagement. Hierbij gaat men in de eerste plaats op zoek naar potentiële risicofactoren, waarna men verschillende risicoprofielen bekomt. Dat sommige risicoprofielen al eens worden vergeten, tonen we hieronder aan. Maar bovenal hebben we het ook over de vervolgstappen die cruciaal zijn voor een goede risico-inventarisatie. En zo ook voor een gedegen projectmanagement.

Twee vergeten risicoprofielen

Het vastleggen van risicoprofielen is een eerste stap in de richting van een goede risico-inventarisatie. Dergelijke risicoprofielen vormen dan ook de basis voor de verdere categorisering en inventarisering, waarna men het risico kan inschatten, afdekken en beheersen. Hieronder hebben we het over twee veelvoorkomende, doch vaak vergeten, risicoprofielen. Eigenlijk horen ze tijdens de risico-inventarisatie steeds aan bod te komen. Laat dat duidelijk wezen.

Risicoprofiel Weerstand

Bij het schetsen van het risicoprofiel heeft men het over vergunningen die niet tijdig worden geleverd of leveranciers die hun beloftes niet nakomen. Maar dat het project ook op interne weerstand kan rekenen? Dat lijkt men al eens te vergeten. Onlogisch, want voor de meeste projecten is het net één van de voornaamste risicoprofielen. En dat heeft alles te maken met onze aard. Wij mensen zijn en blijven nu eenmaal gewoontedieren. Veranderingen? Daar zijn we helemaal niet voor te vinden. En dat zorgt voor weerstand.

Het is dan ook belangrijk om het weerstandsrisico, zeker met betrekking tot het doel van het project en de gehanteerde methode, goed na te gaan. Want als personeels- of bestuursleden hun schouders niet onder het project plaatsen, is het automatisch gedoemd om te falen. De weerstand kennen vormt de basis voor een integratietraject waarbij vervolgstappen zoals bewustwording, het opstellen van een opleidingsplan en het stimuleren van betrokkenheid een centrale rol mogen spelen.

Risicoprofiel Instabiliteit

Projecten streven steeds een bepaald doel na. Vaak is dit doel al op de eerste pagina’s van het projectplan neergeschreven. Zo’n doelmatige aanpak lijkt echter geschreven te zijn voor stabiele omgevingen. En dat is niet altijd realistisch. Het risico door instabiliteit mag je dan ook niet onderschatten. Want wanneer de omgeving veranderlijk is, moet jij dat ook wezen. En dat moet zich laten vertalen in een flexibele vorm van project planning.

Wat risico-inventarisatie betreft is het belangrijk om te weten welke factoren veranderlijk zijn en welke trends zij vertonen. Denk bijvoorbeeld aan kameleontische factoren met betrekking tot de technologie of de marktvraag. Indien dergelijke factoren gekend zijn, kan men ze opvolgen. Om ze later via bijstuurmomenten en een veranderlijk managementproces ook in een aangepast eindproduct te laten evolueren. Maar dat kan natuurlijk enkel indien je voldoende rekening houdt met het instabiliteitsrisico…

De vervolgstappen voor risico-inventarisatie

Risico-inventarisatie is meer dan alleen de verschillende risicoprofielen blootleggen. Je zal ze immers moeten categoriseren. Dit doe je door alle risicoprofielen op te delen in functie van waar het risico kan optreden. Hierna dien je de risico’s te inventariseren. Hiervoor is het belangrijk om domein- en projectkennis te combineren en ook onverwachte factoren toe te laten.

Groepeer de risico’s, maar schat ze ook in. Het inschatten van de risico’s doe je in functie van de kans dat het risico zal optreden, maar ook in functie van de te verwachten schade en gevolgen. Een risicoanalyse gaat nu eenmaal uit van een belangrijke wetmatigheid: Risico = kans x gevolg. Maak hier zeker gebruik van globale indicatoren want het gaat vaak om subjectieve inschattingen. De resultaten daarvan giet je vervolgens in een risicotabel waarbij de kans op een risico en de gevolgen ervan overzichtelijk zijn weergegeven.

Pas nu kan je beginnen met het afdekken van risico’s. Het is belangrijk dat je per individueel risico de nodige afwegingen maakt. Zo tracht je de gevolgen van het risico en/of de kansen op het risico te verkleinen. Dit alles giet je tot slot in een risicoplan waarmee je de risico’s zal trachten te beheersen.

Helemaal klaar? Natuurlijk niet, want projectmanagement is nu eenmaal zoveel meer dan risico’s beheersen. Maar het is net omdat aan de rand van het ravijn de mooiste bloemen bloeien, dat zo’n risico-inventarisatie de basis vormt voor hedendaags projectmanagement. Neem dat maar van ons aan.

related posts