Home Featured Terugkeren op de werkvloer door middel van re-integratie in het tweede spoor

Terugkeren op de werkvloer door middel van re-integratie in het tweede spoor

by SanderW013
Terugkeren op de werkvloer door middel van re-integratie in het tweede spoor

Ontzettend veel werknemers kampen met stress, vaak zonder dat werknemers of collega’s dit doorhebben. Periodes die ervoor zorgen dat werknemers flink onder druk komen te staan om goed te presteren bevorderen dit gevoel van stress. Het kan voorkomen dat deze periodes langer aanhouden, waardoor de mentale gezondheid van werknemers achteruit gaat; een situatie die kan leiden tot burn-outs en andere klachten.

Enkele kenmerken van burn-outs zijn onder andere prikkelbaar zijn, concentratieproblemen en zelfs lichamelijke klachten zoals spierpijn, vermoeidheid en maag- en darmklachten. Dit komt vaak door de aanhoudende drang om te presteren, ongeacht de drukte die het bedrijf ondervindt. 

Langdurig uitvallende werknemers, gaan met verzuim. In meeste gevallen kan de werknemer, na het doorlopen van een traject, zonder al teveel problemen weer terugkeren in zijn of haar oude functie bij hetzelfde bedrijf. Dan wordt spoor 1 re-integratie ingezet. In enkele gevallen is dit echter niet meer mogelijk en moet er re-integratie in het tweede spoor aan te pas komen.

De Wet verbetering poortwachter

Verzuim wordt omschreven als een periode waarin de werknemer voor een langere tijd niet op werk komt opdagen, met als reden dat hij of zij ziek is. Dit verzuim kan weken tot zelfs maandenlang duren en zorgt op de werkvloer voor veel onzekerheid en onrust. De functie van de uitvallende werknemer moet immers opgevuld worden door de andere werknemers, waardoor de werkdruk een stuk hoger wordt. 

Daarom is de Wet verbetering poortwachter in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Deze wet eist dat werkgever en werknemer zich beiden tot het uiterste inzetten om de werknemer terug te laten keren in het werkveld om de schade zoveel mogelijk te beperken. De gezondheid van de werknemer staat hierbij natuurlijk voorop.

Een succesvolle re-integratie: stappen die genomen worden

Het is de verplichting van de werkgever om de verzuimende werknemer zo voorspoedig en snel mogelijk weer terug te laten keren op de werkvloer. Dit is een opdracht die de werkgever vaak niet alleen aankan, waardoor er regelmatig een bedrijfsarts bij betrokken wordt. Een succesvolle re-integratie in het tweede spoor bestaat uit een aantal stappen.

De eerste stap is het in gesprek gaan met de werknemer. Gesprekken over de gezondheid worden gevoerd met de bedrijfsarts, die in kaart brengt welke klachten en problemen de werknemer ondervindt. Daarnaast wordt er ook vastgelegd welke werkzaamheden de werknemer nog zonder problemen kan uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van deze vragen kan er bepaald worden of re-integratie in het eerste of tweede spoor beter passend is. 

Vervolgens gaan de werknemer en de coach aan de slag om arbeidsmogelijkheden te verkennen. Talenten, ambities en mogelijkheden worden achterhaald met behulp van testen en de wensen van de werknemer. Vervolgens gaat de werknemer aan de slag met het publiceren van een CV en klaarmaken voor sollicitaties. Hierbij kan hij of zij ondersteuning krijgen van de coach, die helpt bij het voeren van presentaties en het netwerken.

De laatste stap is het in werking zetten van de voorbereidingen en daadwerkelijk solliciteren. Re-integratie in het tweede spoor is succesvol afgerond wanneer de werknemer op een veilige en fijne manier kan terugkeren op de werkvloer. 

related posts