Home OndernemenDuurzaamheid Verduurzaming in je productieproces doorvoeren? 3 stappen richting een groenere bedrijfsvoering

Verduurzaming in je productieproces doorvoeren? 3 stappen richting een groenere bedrijfsvoering

by SanderW013

Verduurzaming is een belangrijk thema. Dat geldt zowel voor de politiek als ook bij het bedrijfsleven en in de industrie zelf. Veel ondernemers zien dat als negatief, of als noodzakelijk kwaad – maar dat is eigenlijk zonde. Het verduurzamen en groener maken van de bedrijfsvoering biedt niet alleen kansen voor het milieu, maar kan de efficiëntie juist verhogen en een (energie)besparing opleveren.

Hoe doe je dat, verduurzamen? In dit artikel bespreken we drie stappen richting een groenere bedrijfsvoering.

Stap #1: Stel prioriteiten

Voor het verduurzamen van een bedrijf moeten vooraleerst keuzes worden gemaakt. Waar komt de focus op te liggen, wat heeft prioriteit? Dat zal bij ieder bedrijf en bij ieder productieproces anders liggen. Bij de een is het de investering in biologische grondproducten of het schoonhouden van het bedrijfsterrein, bij de ander misschien juist een elektrische stoomketel te installeren om het stroomverbruik te verduurzamen.

Het is dus belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie. Waar wordt het milieu het meest belast? Waar is het meest winst te behalen? Uit zo’n onderzoek blijkt welke onderdelen voorrang moeten krijg in de stap om de bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Stap #2: Creëer draagvlak

Verduurzamen heeft een positieve klank – behalve in ondernemend Nederland, waar nog met veel argwaan gekeken wordt naar initiatieven om productieprocessen milieuvriendelijker en minder schadelijk te maken. Als je stappen wilt maken om het bedrijf duurzaam te maken, moet je dus beginnen met draagvlak creëren – bij iedereen.

Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Je kunt draagvlak slim creëren door klein te beginnen en langzaam uit te breiden. Mensen worden enthousiast van goede voorbeelden. Een team van ‘groene’ ambassadeurs die enthousiast zijn over verandering, kan vaak al veel neuzen dezelfde kant op krijgen.

Stap #3: Werk samen

De bedrijfsvoering verduurzamen is goed voor mens en milieu. Maar om een echte slag te slaan, moet je als bedrijf verder kijken dan alleen het eigen proces, en samenwerken binnen de bedrijfsketen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord: met leveranciers, met vervoerders, maar ook met ngo’s of met bedrijven die technologie ontwikkelen die je kunt gebruiken om te verduurzamen.

Een beter milieu begint met een plan

Verduurzamen is voor veel bedrijven en in veel industrieën een lastige stap. Door een helder plan uit te werken, door voldoende draagvlak te creëren, en door goed samen te werken met andere bedrijven binnen de keten en zelfs daarbuiten, kan een belangrijke stap gemaakt worden.

related posts