Home Featured Verschil vastgoedrecht en huurrecht

Verschil vastgoedrecht en huurrecht

by SanderW013
Verschil vastgoedrecht en huurrecht

Zowel vastgoedrecht als huurrecht zijn onderdeel van de regels die in het bouwrecht omschreven staan. Bouwrecht is de verzamelterm van rechtsregels die betrekking hebben op het regelen en waarborgen van bouwprocessen. De belangrijkste doelstelling van bouwrecht is het kaderen van regels die betrekking hebben op het bouwen en verbouwen.

Voor veel ondernemers is het de vraag wanneer ze zich moeten wenden tot een vastgoed advocaat of een huurrecht advocaat bij een geschil op dit gebied. Om hier inzicht in te creëren leggen we hieronder het verschil tussen vastgoedrecht en huurrecht uit.

Wat is vastgoedrecht?

Vastgoedrecht is een vrij brede term en omvat vrijwel alles wat te maken heeft met onroerend goed. Hierin vallen onder andere zaken die betrekking hebben op de koop/verkoop van onroerende zaken zoals bedrijfspanden, aannemingsovereenkomsten, milieuverontreiniging, appartementsrechten, erfpacht, opstalrechten, hypotheekrechten en financieringen maar ook op aanbestedingsrecht, staatssteun en mededinging. Een vastgoedrecht advocaat kan je dus met veel meer zaken helpen dan alleen geschillen die betrekking hebben op de aan- en verkoop van bedrijfspanden. Omdat dit rechtsgebied enorm breed is en hier veel belangen in betrokken zijn, is het goed om zeker gebruik te maken van gespecialiseerde juridische expertise op dit gebied.

Wat is huurrecht?

Ook huurrecht valt onder het bouwrecht en is een rechtsvorm dat zeer dicht tegen het vastgoedrecht aan zit. Het verschil tussen vastgoedrecht en huurrecht zit uiteraard in het eigenaarschap van de gebruiker van een bedrijfspand. Huurrecht omschrijft immers alle aspecten die betrekking hebben op de overeenkomst tussen een huurder en verhuurder.

Je kunt gebruik maken van de expertise van een gespecialiseerde huurrecht advocaat bij geschillen die betrekking hebben op onder andere het opstellen van huurovereenkomsten, het opzeggen van de huur wegens dringende redenen, veranderingen in de huurprijs, onderhuur, overlast veroorzaakt door de huurders, oplevering na einde huur, gebreken aan het bedrijfspand of het uitvoeren van (renovatie) werkzaamheden.

Wat is een bedrijfsruimte?

In dit kader is het goed om de term bedrijfsruimte tegen het licht te houden. Hieronder vallen een winkelruimte, een horecaruimte, een kantoorruimte of een andere ruimte die gebruikt wordt voor professionele doeleinden. Een bedrijf aan huis valt dus niet onder deze noemer.

related posts