Home Financieel Waarom het belangrijk is om de kredietwaardigheid van je bedrijf te checken

Waarom het belangrijk is om de kredietwaardigheid van je bedrijf te checken

Waarom-het-belangrijk-is-om-de-kredietwaardigheid-van-je-bedrijf-te-checken

Bedrijven hebben vaak investeringen nodig of doen zelf deze investeringen. De bedrijven moeten dus ook in staat zijn om leningen aan te vragen bij banken. Zodra bedrijven aankloppen bij banken wordt als eerst gekeken naar de kredietwaardigheid van een bedrijf. De kredietwaardigheid checken is dus belangrijk voor bedrijven. Er wordt gekeken of de huidige cijfers van het bedrijf goed genoeg zijn om leningen te ontvangen. Hoe beter de cijfers, hoe hoger de potentiële lening die je krijgt als bedrijf. Om verder in te gaan op de kredietwaardigheid van een bedrijf, is het belangrijk om de betekenis van kredietwaardigheid nader toe te lichten.

Wat houdt kredietwaardigheid in?

Kredietwaardigheid wordt in de algemene context gezien als het vermogen van een klant. Er wordt gekeken naar in hoeverre een klant zijn schuld terug kan betalen aan de kredietgever. Vaak wordt een kredietverzekering afgesloten bij risico dat er geen betaling plaatsvindt. Bij kredietwaardigheid voor bedrijven geldt hetzelfde. Er wordt gekeken naar het vermogen van een bedrijf. Hierbij geldt dat een hoger vermogen leidt tot een hogere lening. Geldschieters zoals banken kijken naar de prestaties in het verleden en in de toekomst. Een bedrijf moet betrouwbaar zijn als het op de betaling van leningen aankomt. Er wordt daarom strikt gecontroleerd hoe hoog het krediet van bedrijven is.

De bepaling van kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid van een onderneming wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Als eerst wordt er gekeken naar de winstgevendheid van een bedrijf. Dit betreft de verhouding tussen de winst een omzet. Vervolgens wordt er gekeken naar de solvabiliteit van het bedrijf. De solvabiliteit wordt gezien als de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. De solvabiliteit geeft aan of de onderneming op de lange termijn haar schulden kan aflossen. Verder speelt liquiditeit een rol. Liquiditeit wordt gezien als de mate waarin een onderneming haar huidige  betalingsverplichtingen kan verrichten. Ten slotte wordt gekeken naar de terugbetaalcapaciteit. Hierbij wordt gekeken in hoeverre een bedrijf haar maandelijkse aflossingsverplichting terug kan betalen.

Waarom is kredietwaardigheid belangrijk?

Kredietwaardigheid is dus opgebouwd op een aantal factoren. Het is voor een bedrijf noodzakelijk om deze factoren goed te onderhouden. Een hoge kredietwaardigheid gaat gepaard met een goede status van het bedrijf. Dit houdt in dat het bedrijf betrouwbaar is als het aankomt op de betalingsverplichtingen. Hierdoor kunnen bedrijven met een hogere kredietwaardigheid een hogere lening krijgen bij de bank. Deze lening kan uiteindelijk gebruikt worden om te investeren in het eigen bedrijf. Het bedrijf blijft hierdoor groeien zodat het in de toekomst nog een grotere kredietwaardigheid zal hebben. Er zijn een aantal manier om de kredietwaardigheid van een bedrijf te verbeteren.

Hoe kan de kredietwaardigheid toenemen?

Het is mogelijk om de eigen kredietwaardigheid te verbeteren. Dit kan worden gerealiseerd op een aantal manieren. Bedrijven die momenteel een lage score hebben wat betreft de kredietwaardigheid moeten manieren vinden om deze te verhogen. Het is belangrijk om het kredietrapport goed in de gaten te houden. Hierbij is het belangrijk om te handelen zodat de scores in het kredietrapport verbeteren. Je kan bijvoorbeeld denken aan het nakomen van afspraken en het op tijd betalen van rekeningen. Dit zijn kleine voorbeelden om de kredietwaardigheid te verhogen. Voor bedrijven geldt dat ze alleen krediet moeten aanvragen als dat echt nog zaad kelijk is.

related posts