Home Featured Wat is incident management en wat voegt het toe?

Wat is incident management en wat voegt het toe?

by SanderW013
Wat is incident management en wat voegt het toe

Je hoort er de laatste jaren steeds vaker over: incident management. Maar wat is het nu precies en wat heb je er als ondernemer aan? Op deze pagina lees je meer over incident management, hoe het in zijn werk gaat en waarom het in bepaalde sectoren van levensbelang is.

Wat is een incident?

Voordat we het over incident management gaan hebben, is het goed om eerst eens te kijken wat we onder een incident verstaan. Volgens Van Dale is dit een onvoorziene gebeurtenis of storend voorval. Dat houdt dus in dat er iets gebeurt wat je niet voorzien had en wat op negatieve wijze van invloed is op bijvoorbeeld het bedrijfsproces of de ziekenzorg.

Wat is incident management?

Nu we weten wat er onder een incident verstaan wordt, is het ook eenvoudiger om incident management te duiden. Dit is de manier van aanpak wanneer zich een incident voordoet. Het is een wijze om alle incidenten te monitoren en met die kennis incidenten in de toekomst te voorkomen.

Waar wordt dit met name toegepast?

In de huidige tijd wordt incident management op vele terreinen toegepast. Daarbij kun je denken aan bedrijven, maar ook aan situaties op de weg, op het water en op het spoor. Een andere belangrijke sector waar incident management van groot belang is, is de zorg. Hiermee zijn levens gemoeid en dat maakt het dus letterlijk van levensbelang. Het spreekt voor zich dat patiëntveiligheid voorop staat. Als een patiënt bijvoorbeeld een verkeerd medicijn of een te hoge dosis heeft toegediend gekregen, zal dit incident gemeld moeten worden. In dergelijke situaties is snel ingrijpen noodzakelijk.

Hoe werkt incident management?

Incident management begint allemaal met het melden van het incident. Alle gemelde incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd, zodat een dergelijk ongeval in de toekomst misschien voorkomen kan worden. Soms is er nog een drempel voor het melden van incidenten, maar gelukkig wordt het steeds vaker een gewoonte.

Hoe moet je een incident melden?

Heb je in je bedrijf of in de zorg een incident meegemaakt? Als incident management van toepassing is, moet je dit zo snel mogelijk melden. Hou daarbij in je achterhoofd dat het niet gaat om het aanwijzen van de schuldige, of je nu zelf betrokken was bij het incident of niet. Het gaat er allereerst om dat het probleem gesteld wordt en dat het zo snel mogelijk opgelost wordt. Bij incident management wordt het probleem dat zich heeft voorgedaan geanalyseerd, zodat het op een later moment misschien voorkomen kan worden.

Wat is het verschil tussen probleemmanagement en incidentmanagement?

Bij probleemmanagement gaat het om een reeks incidenten die zich steeds opnieuw voordoen. Het is een terugkerend probleem dat daarbij opgelost moet worden. Bij incidentmanagement gaat het om eenmalige problemen die het bedrijfs- of zorgproces verstoren. Deze moeten dus meteen opgelost worden om de verstoring zo snel mogelijk te verhelpen. In het bedrijfsleven kan een incident ervoor zorgen dat de productie stilligt en in de zorg kan een incident zelfs levensbedreigend zijn. Incidentmanagement is dus in beide sectoren belangrijk.

related posts