Home FinancieelAdministratie Wat wijzigt er dit jaar aan de personeels- en salarisadministratie?

Wat wijzigt er dit jaar aan de personeels- en salarisadministratie?

by SanderW013
Wat wijzigt er dit jaar aan de personeels- en salarisadministratie

In 2020 wordt er opnieuw veel gewijzigd aan de personeels- en salarisadministratie. Er is bijvoorbeeld de nieuwe WAB, maar daarnaast treden ook diverse kleine en grote wijzigingen in werking. Vooral salarisadministrateurs moeten hier op letten. Wanneer zij salarisadministratie software gebruiken, wordt een aantal wijzigingen gelukkig wel door de softwareleverancier uitgerold.

Een gewijzigde WW-premie

Het voornaamste gevolg van de nieuwe WAB is de wijziging van de WW-premie. Sinds 1 januari 2020 is er een hogere WW-premie voorzien voor werknemers met flexibele contracten en een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Ook de sectorpremie ging op 1 januari op de schop. Daarnaast is het noodzakelijk om de loonstrook aan te passen. Het moet op de loonstrook duidelijk zijn of de lage of de hoge WW-premie van toepassing is.

Ruimere werkkostenregeling

Ook de werkkostenregeling (WKR) is aangepast, wat dan weer voordelig is voor kleinere bedrijven. De eerste 1,7% (in plaats van 1,2%) van het totale fiscale loon komt nu in aanmerking. Enkel voor bedragen boven de 400.000 euro blijft het origineel percentage van 1,2% bestaan. Veel werkgevers bieden bovendien een fiets van de zaak aan binnen de WKR. Hiervoor is nu een jaarlijkse bijtelling van 7% voorzien. Je kan als werkgever de bijtelling wel vergoeden door gebruik te maken van de vrije ruimte in de WKR.

Beperkte ketenregeling

Per 1 januari 2020 is de gewijzigde ketenregeling in werking getreden. Personeel heeft vanaf dan recht op een vast contract als ze drie tijdelijke, opeenvolgende contracten hebben bij eenzelfde werkgever. Maar ook bij drie tijdelijke contracten voor soortgelijk werk bij opvolgende werkgevers, met maximaal zes maanden tussen de contracten en als het derde contract afloopt na 1 januari 2020, krijgt een werknemer automatisch een vast contract. Tenzij er in de cao afwijkende afspraken staan.

Invoering van de cumulatiegrond

Als werkgever kon je in 2019 een arbeidsovereenkomst opzeggen indien er daarvoor een redelijke grond bestond, zoals bijvoorbeeld het disfunctioneren of de langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor moest er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Wanneer deze ontslaggronden echter onvoldragen waren, was het niet zomaar mogelijk om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Met de invoering van de nieuwe cumulatiegrond kan je nu verschillende onvoldragen ontslaggronden combineren om zo toch de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Compensatie voor werkgevers

Vanaf 1 april kan je als werkgever een compensatie aanvragen wanneer je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. Het gaat om de transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 zijn betaald. De regeling compensatie transitievergoeding geeft je hiervoor tot 30 september 2020 de tijd. Eveneens interessant is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering. Het gaat om een niet-verplichte verzuimverzekering waarbij je niet alleen een dekking krijgt voor de financiële risico’s bij ziekteverzuim, maar waarbij je gelijktijdig ook van een extra ontzorging geniet.

Betere bescherming van oproepkrachten en payrollwerknemers

Vanaf dit jaar moet je oproepkrachten minstens vier dagen op voorhand oproepen of afzeggen. Dit geeft hen meer zekerheid. Daarnaast ben je verplicht om oproepkrachten na één jaar een contract aan te bieden met een vast aantal uren dat gelijk is aan het gemiddelde van de voorbije twaalf maanden. Zij genieten dan ook een ruimere bescherming, terwijl de gewijzigde WW-premie oproepcontracten niet minder interessant maken. Net zoals oproepkrachten zullen ook payrollwerknemers van een betere bescherming genieten. Zo hebben zij minimaal recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die wel in dienst zijn van het bedrijf. Payrollbedrijven moeten met andere woorden hun personeelsadministratie bijsturen.

Andere wijzigingen in 2020

Er zijn ten langen leste nog een aantal kleinere wijzigingen die vermeldenswaardig zijn. Zo had men bijvoorbeeld een AOW-leeftijd van 66 jaar en 8 maanden voorzien, maar blijft de AOW-leeftijd net zoals in 2019 op 66 jaar en 4 maanden liggen. De volgende stijging wordt pas in 2022 verwacht (66 jaar en 7 maanden). Ook het nieuw aanvullend geboorteverlof voor partners (maximaal 5 weken met behoud van maximaal 70% van het dagloon) is noemenswaardig.

related posts