Home Juridisch Wat zijn mijn rechten bij bouw of verbouw van mijn bedrijfspand?

Wat zijn mijn rechten bij bouw of verbouw van mijn bedrijfspand?

by Redactie
Wat zijn mijn rechten bij bouw of verbouw van mijn bedrijfspand

Een nieuw bedrijfspand laten bouwen of een grote renovatie laten uitvoeren is vaak een hele onderneming. Er komt veel bij kijken, want je wilt natuurlijk dat alles vlot en goed verloopt. Als er sprake is van een verbouwing moet je de keuze maken of je bedrijf open blijft of niet en of je op die locatie kunt doorwerken of dat je naar tijdelijke huisvesting moet verkassen. Maar soms gaat er iets mis en dan is het vaak lastig om te bepalen wie er fout is, jij of de aannemer.

Maak duidelijke afspraken

Alles valt of staat met goede en duidelijke afspraken. Zorg ervoor dat de aannemer precies weet wat je wilt. Zorg voor goede tekeningen en zet afspraken over te gebruiken materialen zwart op wit. Uiteraard hoort daar ook bij dat duidelijk is wat de kosten zijn. Er kan zich altijd een onvoorziene situatie voordoen die extra kosten met zich meebrengt, maar in principe moet dat wat er is afgesproken door beide partijen worden nagekomen.

Zorg voor een strakke planning

Je wilt als ondernemer natuurlijk weten wanneer de bouw of de verbouwing klaar is. Ook hier geldt dat er zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen die voor een vertraging zorgen. Als de bouw in de winter plaatsvindt kan het gaan vriezen en dat kan tot gevolg hebben dat er niet kan worden doorgewerkt. Hier moet je dan ook rekening mee houden. Maar als de aannemer de planning niet haalt en de oorzaken daarvoor hem kunnen worden aangerekend dan kun je schadevergoeding eisen. Soms staan hierover afspraken in de bouwovereenkomst. Nu schiet je natuurlijk weinig op met zo’n schadevergoeding, want deze zal in de meeste gevallen minder bedragen dan de eventueel gederfde inkomsten.

Klachten over het eindresultaat

Zijn de werkzaamheden niet naar tevredenheid uitgevoerd dan kan dit leiden tot lang lopende conflicten. Geef in ieder geval zo snel mogelijk aan dat je niet tevreden bent en waarover precies. Leg dit schriftelijk vast. Stuur een brief of in ieder geval een e-mail waarin je je klachten uiteen zet. Zo heb je in ieder geval bewijs als mocht blijken dat een juridische procedure nodig is. Laat eventueel een bouwkundige langskomen en zijn bevindingen op papier zetten ter ondersteuning van je klachten. Een minnelijke oplossing is natuurlijk altijd het beste. Ga dus met de aannemer in gesprek en probeer een oplossing te vinden. Alleen als dat niet nodig is rest de gang nar de rechter.

related posts