Home Ondernemen Welke rol speelt factoring in je bedrijfsfinanciering?

Welke rol speelt factoring in je bedrijfsfinanciering?

by SanderW013

De meeste ondernemers gebruiken voor de bedrijfsfinanciering voornamelijk een bancair krediet. Toch ontdekken steeds meer bedrijven ook alternatieve financieringsvormen. Wil je als onderneming investeringen goed kunnen plannen, snel groeien of een oplossing vinden voor late of achterstallige betalingen? Dan kan factoring mogelijk een rol van betekenis spelen in je bedrijfsfinanciering.

Wat is factoring?

Factoring wordt in de meeste gevallen gebruikt als vorm van debiteurenfinanciering. Deze financieringsvorm maakt het mogelijk om de waarde van een factuur eerder te ontvangen. Zo hoef je als ondernemer niet meer dertig tot zestig dagen op je geld te wachten, maar ontvang je direct na de levering van het product of dienst je geld. In ruil hiervoor betaal je een kleine vergoeding aan de factoringmaatschappij. Soms is dit een vast bedrag, maar meestal bestaat de vergoeding uit een klein percentage van de waarde van een factuur.

Uitbesteden debiteuren beheer

Factoring kan dus zorgen voor de financiering van je debiteurenportefeuille. Ook kun je met factoring je totale debiteurenbeheer uitbesteden. Je draagt dan het volledige debiteurenbeheer en de eventuele incasso uit aan het externe factoringbedrijf. Deze vorm van factoring neemt een hoop werk uit handen en bovendien zorgt deze vorm van bedrijfsfinanciering ook voor het afdekken van het volledige debiteurenrisico. In de vergoeding die je aan de factoringmaatschappij moet betalen zit namelijk ook een deel waarmee het risico op wanbetaling wordt gedekt. Zo weet je als ondernemer altijd zeker dat de factuur minus de vergoeding op tijd betaald gaat worden. Dit komt de liquiditeit van het bedrijf uiteraard ten goede.

Voordelen factoring voor bedrijfsfinanciering

Factoring kan op verschillende manieren een voordelige rol spelen in de bedrijfsfinanciering. Allereerst zorgt het ervoor dat je als ondernemer niet langer afhankelijk bent van het betalingsgedrag van je debiteuren. Je hoeft niet langer te wachten op een betaling van de klant, maar beschikt al binnen enkele dagen over je geld. Dat komt de bedrijfsliquiditeit uiteraard ten goede en hierdoor kunnen uitgaven beter gepland worden. Bovendien is factoring ideaal voor de bedrijfsfinanciering van groeiende bedrijven. De kredietruimte is immers evenredig aan de groei van de omzet, waardoor er geen kredietplafond bestaat. Dit zorgt ervoor dat financiering door middel van factoring voor groeide bedrijven vaak veel gunstiger is dan traditionele financieringsvormen. Tot slot maken veel factormaatschappijen ook financiering van buitenlandse debiteuren mogelijk, terwijl banken hier vaak strenge normen voor hanteren.

related posts